Zawiesia montażowe

Przeznaczenie

Zawiesia montażowe przeznaczone są do podwieszania rurociągów stosowanych w naziemnych i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach metanowych i nie metanowych zaliczanych do stopnia „a” , „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchy pyłu węglowego, również w szybach i na powierzchni.

Elementy składowe zawiesia montażowego

Zawiesia montażowe to kompletny zestaw składający się z obejmy, łańcucha technicznego oraz śrub.

– Stosowane są dwa typy obejm stalowych: A (nośność do 700kg) i A+B (nośność do 500kg).
Standardowo wykonana jest ze stali typu S235 (na życzenie klienta może być użyty inny rodzaj stali, o co najmniej takiej samej wytrzymałości, jak stal S235).

- Obciążenie użytkowe łańcucha technicznego zawiesia montażowego wynosi 5300kg. Wykonany jest wg normy PN-EN 818-2 (wym.: 13x39x22,1), ale jest możliwe dopasowanie jego wymiarów do zamówienia zleceniodawcy.

- Stosujemy śruby montażowe M16 o klasie własności mechanicznych ≥ 4,8, ale, na życzenie klienta,
możliwe jest zastosowanie śrub o innych wymiarach i innych (nie gorszych0 właściwościach.

Nośność zawiesia montażowego należy dobrać do masy poszczególnych odcinków rurociągu oraz ich
średnicy. Łańcuchy, obejmy i śruby powinny być przygotowane wcześniej.
Rozstaw łańcuchów uzależniony jest od średnicy rurociągu, rodzaju transportowanego medium i temperatury.
Obejm nie należy montować bezpośrednio przy kołnierzach, tulejach, złączkach lub innych elementach złącznych.

Każdy element zawiesia montażowego może być użytkowany i oferowany oddzielnie.

Właściwości

Zawiesia montażowe odporne są na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję.

Nasza oferta

Rury i kształtki HDPE typu ASTP2/W oraz ASTP3/G

Rury osłonowe PE typu ASTP2/O do preizolacji

Rury i kształtki preizolowane PE-PU-PE typu ASTP2/P oraz ASTP3/P

Rury i kształtki z laminatów poliestrowo-szklanych typu TWS/W oraz TWS/G w tym preizolowane

Złączka H305

Armatura żeliwna do zabudowy na rurociągach