Rury PE100RC do wody i kanalizacji

W asortymencie naszej firmy, wśród rur polietylenowych znajdą Państwo również rury wykonane z
polietylenu najnowszej generacji o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski
punktowe PEHD PE100 RC. Rury PE RC produkowane są jako jedno-, dwu- lub trójwarstwowe
(TRIPLA).
W przypadku rur warstwowych, warstwy rury połączone są ze sobą molekularnie w procesie
współwytłaczania, co nie pozwala na ich mechaniczne rozdzielenie.
TRIPLA® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez PLASTPIPE i jest nazwą rury PEHD
PE100 RC wykonanej według najnowszej technologii. TRIPLA® to rura składająca się z trzech
warstw PE RC o zwiększonej odporności na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne takie jak
zarysowania, obtarcia oraz asymetryczne obciążenia punktowe. TRIPLA® jest produkowana w
zakresie od Ø 25 do Ø 710 w odcinkach 12 metrowych bądź innych na życzenie klienta.

Przeznaczenie

Rury przeznaczone do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz instalacji i sieci wodociągowych. Rury mogą być układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi, wąsko wykopowymi lub bez wykopowymi (KRAKING, PRZEWIERT STEROWANY, RELINING).

Mogą być również stosowane do renowacji starych rurociągów.

Budowa

Rury PE 100 RC  mogą być produkowane jako rury jedno- i dwuwarstwowe PLASTPIPE oraz rury
trójwarstwowe TRIPLA, z polietylenu PEHD klasy PE 100RC o wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i naciski
punktowe.
Grubość warstwy zewnętrznej i wewnętrznej w rurach trójwarstwowych TRIPLA jest jednakowa i wynosi od 10 do 25%
całkowitej grubości ścianki rury. Warstwa wewnętrzna opcjonalnie może być wyprodukowana z PEHD PE100.
Grubość warstwy zewnętrznej w rurach dwuwarstwowych stanowi od 10% do 25% całkowitej grubości ścianki.
Warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z polietylenu PE 100RC.

Pomiędzy poszczególnymi warstwami w rurach dwu- i trójwarstwowych występują połączenia molekularne dzięki czemu ścianka rury stanowi litą konstrukcję.

Zakres produkcji

Rury dwu i trójwarstwowe produkowane są w szeregach wymiarowych SDR 7,4; 9; 11; 13,6; 17;
21; 26; 33 i 41, w zakresie średnic od 25 mm do 710 mm, wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12
Rury jednowarstwowe produkowane są w szeregach wymiarowych SDR 7,4; 9; 11; 13,6; 17; 21;
26; 33 i 41, w zakresie średnic od 16 mm do 710 mm, wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Rury do średnicy 90 mm produkowane są w zwojach, powyżej w odcinkach prostych 12m.

Barwa rur kanalizacyjnych:

 • rury jednowarstwowe: czarna lub czarna z brązowymi paskami w przypadku rur w zwojach;
 • rury dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna zielona – warstwa wewnętrzna czarna
 • rury trójwarstwowe TRIPLA: zielono-czarno-zielona

Barwa rur wodociągowych:

 • rury jednowarstwowe: niebieska lub czarna z niebieskimi paskami w przypadku rur w zwojach;
 • rury dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna niebieska – warstwa wewnętrzna czarna, dla rur w zwojach dodatkowo biały pasek
 • rury trójwarstwowe TRIPLA : niebiesko-czarno-niebieska

Dopuszczalna jest inna barwa rur w uzgodnieniu z odbiorcą.
Odcinki rur można łączyć poprzez: łączenia mechaniczne (zaciskowe), zgrzewanie doczołowe oraz przy pomocy złączek elektrooporowych. Procedury łączenia są identyczne jak w przypadku tradycyjnego PE.

Zalety

 • wysoka udarność
 • duża wytrzymałość mechaniczna
 • gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu
 • szybkie i łatwe wykonywanie połączeń
 • obojętność fizjologiczna i odporność na korozję
 • niski ciężar właściwy w porównaniu ze stalą, żeliwem
 • odporność na prądy błądzące
 • niższe koszty montażu
 • system nie wymaga konserwacji

Nasza oferta

Rury PE100 do wody i kanalizacji

Rury PE100 oraz PE100RC do gazu

Rury do telekomunikacji i energetyki

Rury osłonowe HDPE do rur preizolowanych

Rury polietylenowe LDPE

Rury PVC do kanalizacji grawitacyjnej