Rury PE100 do wody i kanalizacji

Rury wytwarzane są w procesie wytłaczania z polietylenu wysokiej gęstości PEHD klasy PE 100, którego jakość potwierdzona jest certyfikatami producenta. Wysoka jakość surowców i technologia produkcji na światowym poziomie zapewniają produkcję rur o najwyższej jakości, zgodną z wymogami norm światowych. Nasze wyroby przeznaczone są do rozprowadzania wody pitnej, ciekłych mediów technologicznych, ścieków.

Przeznaczenie

Nazwa sekcji

Rury PE służą do przesyłania wody na cele bytowe, wody przed jej uzdatnienie, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych oraz do wody przeznaczonej do innych celów.

Zakres produkcji

Rury wodociągowe i kanalizacyjne produkowane są w szeregach wymiarowych SDR 7,4; 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33 i 41, w zakresie średnic od 16 mm do 630 mm, wg normyPN-EN 12201-2+A1:2013-12

Rury do średnicy 90 mm produkowane są w zwojach, powyżej w odcinkach prostych 12m. Inne długości rur na zapytanie.

Budowa

Rury PE produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości, oznaczonego skrótem HDPE, klasy PE100. Barwa rur w zalezności od ich przeznaczenia:

 • rury czarne z niebieskimi paskami - rury wodociągowe
 • rury czarne z brązowymi paskami - rury kanalizacyjne

Dopuszczalna jest inna barwa rur w uzgodnieniu z odbiorcą.

Odcinki rur można łączyć poprzez:

 • łączenia mechaniczno-zaciskowe – z zastosowaniem złączki z tworzywa sztucznego (jest szybkie i łatwe do wykonania),
 • zgrzewanie doczołowe – polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia.
  Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury,
 • przy pomocy złączek elektrooporowych – zgrzewanie to polega na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy.

Zalety

 • wysoka udarność
 • duża wytrzymałość mechaniczna
 • gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu
 • szybkie i łatwe wykonywanie połączeń
 • obojętność fizjologiczna i odporność na korozję
 • niski ciężar właściwy w porównaniu ze stalą, żeliwem
 • odporność na prądy błądzące
 • niższe koszty montażu
 • system nie wymaga konserwacji


Asortyment
: W tabeli przedstawiono rury o najpopularniejszych parametrach:

Nasza oferta

Rury PE100RC do wody i kanalizacji

Rury PE100 oraz PE100RC do gazu

Rury do telekomunikacji i energetyki

Rury osłonowe HDPE do rur preizolowanych

Rury polietylenowe LDPE

Rury PVC do kanalizacji grawitacyjnej