Rury osłonowe PE typu ASTP2/O do preizolacji

Przeznaczenie

Rury ASTP2/O przeznaczone są do produkcji rur preizolowanych oraz do budowy rurociągów bezciśnieniowych (transportujących wodę, roztwory wodne, ciecze niepalne i zawiesiny), stosowanych w naziemnych i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz w szybach i na powierzchni.

Rury osłonowe nie mogą być stosowane do transportu ciśnieniowego mediów.

Zakres produkcji

Zakres średnic: od DN 90 – do DN 710
Rury produkowane w odcinkach: od 150 mm do 12000 mm +/- 10mm

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odcinka rurociągu o dowolnej długości.

Budowa

Rury typu ASTP2/O to wielowarstwowe, antystatyczne, trudnopalne i nietoksyczne rury osłonowe wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Wykonane są metodą współwytłaczania co gwarantuje monolityczną konstrukcję.

Składają się z dwóch warstw:
głównej warstwy konstrukcyjnej wykonanej z polietylenu HDPE PE100 oraz zewnętrznej trudnopalnej, antystatycznej i nietoksycznej warstwy HDPE PE100.
Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania rury osłonowej składającej się z trzech warstw.

Rury osłonowe produkowane są z zakończeniami typu: bose do połączeń wykonywanych metodą zgrzewania doczołowego lub z kielichem do połączeń kielichowych na wcisk (do budowy rurociągów bezciśnieniowych).

Zalety

  • odporne na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję
  • bardzo wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
  • niewielki ciężar (6 razy mniejszy niż stali),
  • rurociąg nie wymaga stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,

Nasza oferta

Rury i kształtki HDPE typu ASTP2/W oraz ASTP3/G

Rury i kształtki preizolowane PE-PU-PE typu ASTP2/P oraz ASTP3/P

Rury i kształtki z laminatów poliestrowo-szklanych typu TWS/W oraz TWS/G w tym preizolowane

Zawiesia montażowe

Złączka H305

Armatura żeliwna do zabudowy na rurociągach