Rury i kształtki z laminatów poliestrowo-szklanych typu TWS/W oraz TWS/G w tym preizolowane

Rury i kształtki z laminatów poliestrowo – szklanych typu TWS/W oraz TWS/G, w tym
preizolowane, to antystatyczne, trudnopalne i nietoksyczne rury i kształtki wykonane z włókien
szklanych i żywic syntetycznych z grupy poliestrowych.
Izolacja w rurach preizolowanych składa się z trudnopalnej pianki PUR oraz płaszcza osłonowego
wykonanego z trudnopalnej, antystatycznej i nietoksycznej rury wykonanej z polietylenu o wysokiej
gęstości (HDPE) lub rury laminatowej.
Rury i kształtki typu TWS/W oraz TWS/G wykonane są z wersjami zakończeń: bose, okołnierzowane
lub z tuleją do laminowania.

Przeznaczenie

Wyroby te przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach metanowych i nie metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, również w szybach. Ponadto mogą być stosowane w zakładach górniczych w instalacjach na powierzchni w instalacjach bezciśnieniowych oraz jako element konstrukcyjny kanałów technologicznych np. w szybach oraz jako rury osłonowe w rurach preizolowanych (TWS/W).

Zakres produkcji

Średnica nominalna rur ciśnieniowych: od DN 16 ÷ do DN 500
Średnica nominalna rur bezciśnieniowych: od DN 16 ÷ do DN 4000
Ciśnienie nominalne: od PN 2,5 ÷ do PN 40
Długość odcinka rurociągu: od 150 mm do 12000 mm

Budowa

Rury i kształtki typu TWS/W

Rury i kształtki typu TWS/W składają się z dwóch warstw: głównej warstwy konstrukcyjnej wykonanej z laminatu oraz zewnętrznej trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy laminatowej. Rury i kształtki typu TWS/W dostosowane są do transportu: cieczy niepalnych w tym agresywnych, wody (woda ściekowa, woda kopalniana) i zawiesin, roztworów wodnych, mieszaniny podsadzkowej, emulsji olejowo-wodnych, solanki itp.
Wykładziny wewnętrzne w rurach TWS/W polepszają parametry techniczne rur i kształtek pod względem odporności chemicznej czy odporności na ścieranie itp. Wykładziny te przy rurach typu TWS/W nie muszą być antystatyzowane i nie wpływają na rodzaj transportowanego medium.
Na życzenie zamawiającego wykładziny wewnętrzne mogą zostać wykonane z materiałów lub rur posiadających dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Rury i kształtki typu TWS/G

Rury i kształtki typu TWS/G składają się z trzech warstw: głównej warstwy konstrukcyjnej wykonanej z laminatu oraz zewnętrznej i wewnętrznej trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy laminatowej.
Rury i kształtki typu TWS/G dostosowane są do transportu sprężonego powietrza, gazów inertnych, metanu, metanu w podciśnieniu w instalacjach odmetanowania i wszystkich w/w mediów dla typu TWS/W. Rury i kształtki TWS/G charakteryzują się dodatkowo rezystancją skrośną nie gorszą niż R ≤
10 6 Ω/m wg PN-EN ISO 8031.
Wykładziny wewnętrzne w rurach i kształtkach TWS/G muszą zostać wykonane z materiałów lub
rur posiadających dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
i posiadać wewnętrzną i zewnętrzną warstwę antystatyczną, trudnopalną i nietoksyczną.
Rury i kształtki typu TWS/W i TWS/G w wersji preizolowanej

Rury i kształtki przeznaczone są do budowy rurociągów preizolowanych w wyrobiskach zakładów górniczych. Podstawowymi elementami rurociągu preizolowanego są rury przewodowe TWS/W lub TWS/G z wykładzinami wewnętrznymi lub bez, rury osłonowe HDPE ASTP2/O oraz izolacja termiczna z pianki PUR lub TWS/W oraz izolacja termiczna z pianki PUR.

Zalety

Rury i kształtki z laminatów poliestrowo – szklanych charakteryzują się stabilnością temperatury zwiększoną odpornością na ścieranie, a także na działanie środków chemicznych, promieni UV i korozji. Dzięki zastosowaniu niepalnych żywic można stworzyć ogniotrwały materiał do zastosowań w miejscach zagrożonych pożarem.

Produkty te są również wodoodporne (możliwość instalacji na wolnym powietrzu) i bardzo trwałe. Dodatkową zaletą jest różnorodność montażu, m.in. w instalacjach podwodnych i naziemnych, wykopie otwartym, czy w systemach bezwykopowych.

 

Przykładowe parametry rur dla ciśnień nominalnych: PN10 i PN16

 

W ofercie mamy także kształtki TWS/W i TWS/G:

Nasza oferta

Rury i kształtki HDPE typu ASTP2/W oraz ASTP3/G

Rury osłonowe PE typu ASTP2/O do preizolacji

Rury i kształtki preizolowane PE-PU-PE typu ASTP2/P oraz ASTP3/P

Zawiesia montażowe

Złączka H305

Armatura żeliwna do zabudowy na rurociągach