Rury i kształtki preizolowane PE-PU-PE typu ASTP2/P oraz ASTP3/P

Przeznaczenie

Rury i kształtki preizolowane antystatyczne, trudnopalne i nietoksyczne typu ASTP2/P i ASTP3/P, przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach metanowych i nie metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego (metanowości) i klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, również w szybach.

Ponadto mogą być stosowane w zakładach górniczych w instalacjach na powierzchni.

Zakres produkcji

Średnica nominalna rury przewodowej: od DN 16 ÷ DN 500
Ciśnienie nominalne rury przewodowej: od PN 2,5 ÷ PN 40
Średnica nominalna rury osłonowej: od DN 50 ÷ DN 800
Długość odcinka rurociągu: od 150 mm do 12000 mm

Istnieje możliwość wykonania odcinka rurociągu o dowolnej długości, na inne ciśnienie nominalne mieszczące się w/w zakresach i innej tolerancji długości rur uzgodnionej pomiędzy producentem a zamawiającym.

Budowa

Podstawowymi elementami rurociągu preizolowanego są rury przewodowe HDPE, rury osłonowej HDPE oraz izolacja termicznej z pianki PUR.

Rury i kształtki przewodowe (rury typu ASTP2/W i ASTP3/G) wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE (metodą ekstruzji) i składają się z dwóch lub trzech podstawowych warstw. Warstwy w rurach przewodowych typu ASTP2/W i ASTP3/G oraz kształtkach PE połączone są ze sobą molekularnie, co nie pozwala na ich mechaniczne rozdzielenie i gwarantuje monolityczną konstrukcję.

Izolacja termiczna, wykonana jest z trudnopalnej pianki poliuretanowej PUR typu PUREX
WG 1931 odpornej na wysoką temperaturę, trudnopalną o kategorii palności V0.
Pianka PUREX WG 1931 została objęta Certyfikatem Nr B/2611/II/2020 z dnia 28 lutego
2020 roku, uprawniającym do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

Rury osłonowe HDPE typu ASTP2/O wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) metodą ekstruzji i składają się z dwóch warstw. Głównej warstwy konstrukcyjnej wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz zewnętrznej trudnopalnej, antystatycznej i nietoksycznej warstwy HDPE PE 100. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania rury osłonowej składającej się z trzech warstw. Z głównej warstwy wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz trudnopalnej i antystatycznej warstwy zewnętrznej i wewnętrznej HDPE PE 100

Budowa zespołu rurowego uniemożliwia kontakt pianki z atmosferą kopalnianą (poprzez jej szczelne zamknięcie), co gwarantuje wieloletni okres eksploatacji.

Rury i kształtki preizolowane mogą być produkowane w wersji rura bosa i okołnierzowana.

Zalety

  • długi okres eksploatacji rur, większy niż rur stalowych
  • niski współczynnik przewodzenia ciepła
  • pełna szczelność izolacji
  • rurociąg wolny od zjawiska zarastania
  • gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu (około 25% mniejsze niż w rurach stalowych)
  • rurociąg odporny na agresywne środowisko, wysoką wilgotność i korozję
  • duża odporność na ścieranie
  • możliwość stosowania różnych technik łączenia rur

Nasza oferta

Rury i kształtki HDPE typu ASTP2/W oraz ASTP3/G

Rury osłonowe PE typu ASTP2/O do preizolacji

Rury i kształtki z laminatów poliestrowo-szklanych typu TWS/W oraz TWS/G w tym preizolowane

Zawiesia montażowe

Złączka H305

Armatura żeliwna do zabudowy na rurociągach