Rury i kształtki HDPE typu ASTP2/W oraz ASTP3/G

Rury i kształtki wielowarstwowe antystatyczne, trudnopalne i nietoksyczne oraz jednowarstwowe kształtki antystatyczne, trudnopalne i nietoksyczne typu ASTP2/W i ASTP3/G

Przeznaczenie

Rury i kształtki wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). System przeznaczony jest do budowy rurociągów w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach metanowych i nie metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, również w szybach.

Ponadto system może być stosowany w zakładach górniczych w instalacjach na powierzchni oraz jako wykładki w rurach stalowych.

Typ ASTP2/W - do transportu: cieczy niepalnych w tym agresywnych (zawierających substancje na które polietylen jest odporny), wody (woda ściekowa, woda kopalniana) i zawiesiny wszystkich grup (np. o zawartości Clˉ+ SO4 2 - od 1,8 do 42 g/dm3 i Clˉ+ SO4 2 - powyżej 42 g/dm3), roztworów wodnych, emulsji olejowo-wodnych, solanki itd.

Typ ASTP3/G - do transportu sprężonego powietrza, gazów inertnych, metanu, metanu w podciśnieniu w instalacjach odmetanowania i wszystkich w/w mediów dla typu ASTP2/W.

Podciśnienie

Rury i kształtki typu ASTP3/G mogą być stosowane w instalacjach odmetanowania zgodnie z wymogami ujętymi w normie PN-G-44100:1996 i pracować w podciśnieniu do 60 kPa. Rury i kształtki ASTP3/G na podciśnienie mogą być wykonane wyłącznie na połączenia kołnierzowe. Należy stosować uszczelki tylko spełniające wymogi przepisów użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Sposób produkcji

Rury wykonane są metodą współwytłaczania, a kształtki wykonane są metodą współwytłaczania lub wtrysku co gwarantuje monolityczna konstrukcje.

Rury i kształtki segmentowe typu ASTP2/W składają się z dwóch warstw: głównej warstwy konstrukcyjnej wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz zewnętrznej trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy HDPE PE 100.
Rury i kształtki segmentowe typu ASTP3/G składają się z trzech warstw. Z głównej warstwy wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy zewnętrznej i wewnętrznej HDPE PE 100.

Zakres produkcji

Zakres średnic od DN 16 – do DN 710 - ciśnienie nominalne od PN 2,5 – do PN 40
Zakres średnic powyżej DN 500 - do DN 710 – ciśnienie nominalne od PN 2,5 do PN 16

Rury produkowane w odcinkach : od 150 mm do 12000 mm +/- 10mm
Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odcinka rurociągu o dowolnej długości.

Budowa

Rury i kształtki segmentowe typu ASTP2/W składają się z dwóch warstw: głównej warstwy konstrukcyjnej wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz zewnętrznej trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy HDPE PE 100.

Rury i kształtki segmentowe typu ASTP3/G składają się z trzech warstw. Z głównej warstwy wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy zewnętrznej i wewnętrznej HDPE PE 100.

Rury wykonane są metodą współwytłaczania, a kształtki wykonane są metodą współwytłaczania lub wtrysku co gwarantuje monolityczna konstrukcje.

Zalety

 • odporne na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję
 • bardzo wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
 • niewielki ciężar (6 razy mniejszy niż stali),
 • gładka powierzchnia wewnętrzna zapewnia niski współczynnik chropowatości, zmniejsza straty ciśnienia około 25 % w porównaniu do rur stalowych,
 • znakomita odporność na ścieranie co wydłuża okres eksploatacji,
 • rurociąg nie wymaga stosowania izolacji termicznej – niska przewodność cieplna,
 • rurociąg nie wymaga stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,
 • rurociąg wolny od zjawiska zarastania

Sposoby łączenia rur:

 • połączenie kołnierzowe z tuleja kołnierzową,
 • demontowalny kołnierz stalowy,
 • połączenie mechaniczne np. łącznik do rur PE typu H305, Victualic lub równoważne – dopuszczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
 • połączenie skręcane skręcane,
 • zgrzewanie elektrooporowe,
 • zgrzewanie doczołowe

Tabela 1: Przykładowe wymiary nominalne rur na ciśnienia od PN 6 – PN 16

Tabela 2: Wymiary nominalne rur na ciśnienia od PN 20 do PN 40

*niestandardowe wykonanie grubości ścianki zgodnie z normą zakładową Plastpipe Sp. Z o.o. Sp. k. Seria rur SDR 6 i SDR 5 wykonywane na zamówienie.
Tolerancja średnicy zewnętrznej i owalności zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013

Istnieje możliwość wykonania rur i kształtek o innej średnicy DN,  o innych grubościach ścianek niż podane w tabeli 1 i 2. Pozwala to na wyprodukowanie rur i kształtek zgodnych z wymogami klienta lub dokumentacją projektową.

 

 

Nasza oferta

Rury osłonowe PE typu ASTP2/O do preizolacji

Rury i kształtki preizolowane PE-PU-PE typu ASTP2/P oraz ASTP3/P

Rury i kształtki z laminatów poliestrowo-szklanych typu TWS/W oraz TWS/G w tym preizolowane

Zawiesia montażowe

Złączka H305

Armatura żeliwna do zabudowy na rurociągach