Rury do telekomunikacji i energetyki

Przeznaczenie

Rury przeznaczone są do stosowania w budownictwie komunikacyjnym jako rury osłonowe dla innych rur, przewodów i kabli (telekomunikacyjnych, energetycznych i sygnalizacyjnych). Wyroby mogą być układane w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią), oraz na innych terenach i obiektach wykorzystywanych do celów budownictwa komunikacyjnego. Rury i kształtki o zwiększonej odporności na zarysowanie i działanie obciążeń punktowych mogą być układane w gruncie bez stosowania podsypki i obsypki metodą wykopową oraz do budowy i renowacji rurociągów metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Rury osłonowe są oznaczane dodatkowymi symbolami, zależnie od właściwości i przeznaczenia:

 • rury o podwyższonej odporności na działanie ognia (trudnopalne): RHDPEt,
 • rury „przepustowe” (wg notacji norm branżowych TP S.A. i Orange Polska S.A.): RHDPEp,
 • rury „przepustowe” (wg notacji norm branżowych TP S.A. i Orange Polska S.A.), |warstwowe: RHDPEpw,
 • rury o podwyższonej odporności na UV (odporne na UV): RHDPE-uv.

Zakres produkcji

Rury wykonywane są o zakresie nominalnych średnic zewnętrznych od 16 mm do 630 mm i szeregach wymiarowych od SDR 6 do SDR 41 wg PN-EN 12201-2.

Rury o średnicach do 90 mm dostarczane są w zwojach lub odcinkach prostych, natomiast rury o średnicach powyżej 90 mm - wyłącznie w odcinkach prostych.

Budowa

Rury osłonowe mogą być produkowane z polietylenu PE 100-RC oraz z polietylenu PE 100, o ściankach litych, z powierzchniami gładkimi, jednowarstwowymi, dwuwarstwowymi lub trójwarstwowymi.

Rury warstwoweprodukowane są metodą współwytłaczania, z połączeniem molekularnym między
warstwami. W rurach dwuwarstwowych warstwa wewnętrzna stanowi co najmniej 85 % całkowitej grubości ścianki.
W rurach trójwarstwowych skrajne warstwy stanowią od 10 % do 30 % całkowitej grubości ścianki.
Rury mają barwę zależną od typu i przeznaczenia, jednolitą lub czarną z kolorowymi paskami identyfikacyjnymi.
W przypadku rur warstwowych barwy oznaczające przeznaczenie rur i kształtek ma tylko warstwa zewnętrzna,
a w przypadku rur trójwarstwowych również wewnętrzna.

Rury i kształtki mogą mieć też barwę wg uzgodnień z odbiorcą.

Zalety

Wyroby łączone są ze sobą metodą zgrzewania doczołowego, poprzez złączki elektrooporowe lub poprzez połączenia mechaniczne z uszczelką elastomerową.

 • duża wytrzymałość mechaniczna
 • gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca opory przepływu
 • szybkie i łatwe wykonywanie połączeń
 • obojętność fizjologiczna i odporność na korozję
 • niski ciężar właściwy w porównaniu ze stalą, żeliwem
 • odporność na prądy błądzące
 • niższe koszty montażu
 • system nie wymaga konserwacji

Nasza oferta

Rury PE100 do wody i kanalizacji

Rury PE100RC do wody i kanalizacji

Rury PE100 oraz PE100RC do gazu

Rury osłonowe HDPE do rur preizolowanych

Rury polietylenowe LDPE

Rury PVC do kanalizacji grawitacyjnej