Armatura żeliwna do zabudowy na rurociągach

Przeznaczenie

Armatura żeliwna służy do szybkiego, wielokrotnego i łatwego montażu na rurach i kształtkach HDPE i PVC również antystatycznych, trudnopalnych i nietoksycznych. Przeznaczona jest do stosowania w naziemnych i podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach metanowych i niemetanowych zaliczanych zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, również w szybach i na powierzchni.
Armatura żeliwna dostosowana jest do łączenia rur przeznaczonych do transportu mi.in.: cieczy niepalnych, wody, roztworów wodnych, solanki, gazów inertnych.

W skład armatury żeliwnej wchodzą:
- łącznik rurowo-kołnierzowy.
Łącznik rurowo-kołnierzowy , równoprzelotowy, służy do budowy rurociągów poprzez połączenie bosych końców rur i kształtek za pomocą połączenia kołnierzowego.
Po odkręceniu kilku śrub można łatwo uzyskać dostęp do systemu w przypadku np. czyszczenia, konserwacji czy rozbudowy rurociągu.

Łącznik zbudowany jest z:
korpusu i pierścienia dociskowego z żeliwa sferoidalnego z antykorozyjną powłoką epoksydową oraz farbą elekrtoprzewodzącą; elastycznej uszczelki z gumy EPDM z pierścieniem dociskowym umożliwiającym odchylenie osiowe ± 3.5 o z każdej strony; śrub M16 ze stali nierdzewnej i nakrętek ze stali kwasoodpornej.

W skład budowy łącznika wchodzą również kołpaki zabezpieczające końcówki śrub oraz zintegrowana uszczelka kołnierza.

- łącznik kielichowy.
Łącznik kielichowy, równoprzelotowy, służy do budowy rurociągów poprzez połączenie bosych końców rur i kształtek. Łącznik ten daje dużą elastyczność i jest bardzo łatwy w montażu. Ma możliwość odchylenia osiowego ± 3.5 o , co ułatwia instalacje na rurach o dużej średnicy. Po odkręceniu kilku śrub można łatwo uzyskać dostęp do systemu w przypadku np. czyszczenia,
konserwacji czy rozbudowy rurociągu.
Łącznik kielichowy składa się przede wszystkim z korpusu i pierścienia dociskowego z żeliwa sferoidalnego z antykorozyjną powłoką epoksydową oraz farbą elektroprzewodzącą; elastycznej uszczelki z gumy EPDM z pierścieniem dociskowym; śrub M16 ze stali nierdzewnej, nakrętek ze stali kwasoodpornej oraz kołpaków zabezpieczających końcówki śrub i elastycznej uszczelki ułatwiającej instalację na rurach o dużych średnicach.

- obejma przyłącza GW.
Obejma służy do zabudowy na rurociągach HDPE i PVC w tym antystatycznych, trudnopalnych i nietoksycznych. Umożliwia ona wykonanie odejścia z odpowiednim łącznikiem gwintowanym o gwincie BSP 1״, 1¼", 1½״, 2״ np. do podłączenia czujnika , armatury lub hydrantu. Trwała, łatwa w montażu i konserwacji.

Budowa obejmy to przede wszystkim korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką antykorozyjną z farby epoksydowej oraz farbą elektroprzewodzącą. Dolna część obejmy wykonana jest ze stali nierdzewnej.
Kolejne elementy budowy to krótki gwint BSP nie narażony na kontakt z medium, uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej, śruby, nakrętki oraz uszczelnienie z gumy SBR która pokrywa wewnętrzna powierzchnię – ogranicza ona kontakt obejmy z żeliwa z powierzchnią rury.

- nawiertka
Nawiertka służy do zabudowy na istniejącym już i oddanym do użytku rurociągu HDPE i PVC w tym antystatycznym, trudnopalnym i nietoksycznym. Umożliwia ona wykonanie odejścia lub podłączenia nowej linii zasilającej bez przerywania przepływu z odpowiednim łącznikiem gwintowanym o gwincie BSP ½״, ¾״, 1״, 1¼", 1½”, 2”.

Wbudowane wiertło przecina rurę i zapewnia szybką i bezproblemową instalację. Po wycięciu otworu obejma siodłowa działa jak zwykła zasuwa przyłączeniowa.
Nawiertka wykonana jest w górnej części z żeliwa sferoidalnego z powłoką antykorozyjną z farby epoksydowej oraz z farbą elektroprzewodzącą. Jest ona zintegrowana z wiertłem i zasuwą przyłączeniową. W górnej części nawiertki znajduje się uszczelnienie SBR przylegające do rury.
Uszczelnienie trzpienia składa się z pierścienia zgarniającego NBR, dwóch pierścieni o-ring z NBR wewnątrz i dwóch łożysk z tworzywa sztucznego na zewnątrz. Użyte śruby i podkładki nawiertki, wykonane są ze stali nierdzewnej. Nakrętki natomiast ze stali kwasoodpornej z powłoką przeciwcierną.

Stal nierdzewna z której wykonane jest wiertło zapewnia neutralność smaku. Guma
EPDM , z której wykonane są uszczelki i o-ringi posiada atest PZH.

Właściwości

Armatura żeliwna odporna jest na agresywne środowisko , wysoką wilgotność oraz korozję.
Trwały i łatwy montaż elementów armatury.
Elementy armatury mogą być stosowane na rurociągach ułożonych na spągu lub podwieszanych na zawiesiach.

Zakres produkcji

Średnica nominalna: od DN 16 – do DN 300 Ciśnienie nominalne: do PN 25
Wartość ciśnienia zastosowanej armatury żeliwnej określa wartość ciśnienia roboczego zastosowanej rury.
Temperatura pracy: do 70 o C
Maksymalna prędkość przepływu medium: ciecze do 4 m/s, gazy do 30 m/s

Nasza oferta

Rury i kształtki HDPE typu ASTP2/W oraz ASTP3/G

Rury osłonowe PE typu ASTP2/O do preizolacji

Rury i kształtki preizolowane PE-PU-PE typu ASTP2/P oraz ASTP3/P

Rury i kształtki z laminatów poliestrowo-szklanych typu TWS/W oraz TWS/G w tym preizolowane

Zawiesia montażowe

Złączka H305