Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

PLASTPIPE prowadzi działalność w zakresie
produkcji rur z tworzyw sztucznych.

Naszym głównym celem jest realizacja powierzonych nam zadań
w sposób spełniający wymagania jakościowe klientów oraz pozostałe wymagania stron zainteresowanych przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracowników.

Dlatego w naszych przedsięwzięciach stosujemy

Zintegrowany System Zarządzania
wg ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Plastpipe zobowiązuje się do spełnienia wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy poprzez eliminowanie zagrożeń i redukowanie ryzyk BHP. Działania te podejmowane będą przy udziale
i konsultacji pracowników. 

Nasi pracownicy identyfikują się z przedsiębiorstwem,

są kompetentni i świadomi realizacji przyjętych zobowiązań.

Skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest ciągle doskonalona, tak by nasi Klienci i inne strony zainteresowane
byli zawsze usatysfakcjonowani.

Czarnków, 30.11.2022 r.                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                             Stanisław Szubierajski