Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Tungidzi (rasa tungidzka)
Tungide - Eickstedt. Najbardziej charaktersytyczna rasa wśród mongoloidów.

More detail

Ostatnio dodane artykuły - statystyki antropometryczne i genetyczne krajów / ludów

Ludy ugro-fińskie - antropologia fizyczna
Ten artykuł jest tylko wstępnym, przeglądowym zarysem antropologii fizycznej ludów ugro-fińskich. Docelowo przynajmniej dla największych z nich powstaną osobne artykuły, z podziałami tych ludów...

More detail

Ostatnio dodane artykuły - wielocechowe analizy statystyczne

Wielocechowa analiza według zróżnicowania Y-DNA dla populacji Europy
Na bazie podanych częstości procentowego występowania haplogrup Y-DNA dla większości europejskich  krajów / regionów / grup etnicznych przeprowadziłem wielocechową analizę w celu ustalenia...

More detail

Wielocechowa analiza międzypopulacyjna układu grupowego krwi RH
Celem analizy skupień było sprawdzenie czy populacje z całego świata da się podzielić wg wariantów układu grupowego krwi RH, na regionalne grupy, podobnie jak przy analizach autosomalnego DNA.

More detail

Menu portalu