Rury PVC do kanalizacji grawitacyjnej

Wśród rur kanalizacyjnych oferowanych przez naszą firmę, wyróżniamy dwie wersje:

  • rury lite, produkowane wg PN EN 1401-1:2009-12
  • rury warstwowe z rdzeniem spienionym, produkowane wg PN-EN 13476-2:2008-5

W obu przypadkach rury zakończone są kielichami z prostokątnym rowkiem na uszczelkę, przy czym rury lite mogą być produkowane w wersji z wydłużonym kielichem, zgodnie z Opinią Techniczną wydaną przez GIG.

Wszystkie nasze produkty produkowane są tylko i wyłącznie z najwyższej klasy tworzywa, którego jakość potwierdzona jest certyfikatami dostawców.

Rury kanalizacyjne lite i z rdzeniem spienionym produkowane przez naszą firmę wraz z dostarczanymi kształtkami stanowią jeden integralny system znormalizowany, zgodny odpowiednio z w/w normami.

Opuszczające nasz zakład rury wyposażone są już w uszczelkę. W celu połączenia i budowy rurociągu należy oczyścić zewnętrzną stronę bosego końca rury, smarując środkiem poślizgowym i dokonać połączeń przez wciśnięcie rury w kielich na odpowiednią głębokość.

Rury PVC do kanalizacji grawitacyjnej

Rury PVC do kanalizacji grawitacyjnej

Zalety rur:

  • znaczna odporność na działanie wielu substancji chemicznych
  • szczelność połączeń
  • gładkość powierzchni wewnętrznej dzięki czemu jest mniejsze ryzyko powstawania osadów i zatykania przewodów
  • gładkość i odporność powierzchni zewnętrznej na działanie niszczące(korozję)
  • łatwość układania i montażu
  • duża odporność na ścieranie
  • niski ciężar rur w porównaniu do ich substytutów (beton, kamionka, żeliwo)

 

 

Do pobrania:

Katalog produktów

KDWU – Rury PVC do kanalizacji grawitacyjnej