Rury osłonowe PE oraz do preizolacji

Rury osłonowe do osłony przewodów i kabli przeznaczone są do osłony układanych w gruncie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i sygnalizacji świetlnej w pasie drogowym oraz na innych terenach i obiektach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.
Rury te produkowane są standardowo w zakresie średnic od Ø 90 do Ø 630 w odcinkach 12-to metrowych, bądź innych, w zależności od zapotrzebowania klienta.

Rury osłonowe do preizolacji stosowane są jako osłony dla rur stalowych. Wykonywane są one zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 253+A2:2015. Podczas procesu wytłaczania poddaje się je obróbce koronowej (aktywacji powierzchniowej) mającej na celu zwiększenie przyczepności pianki poliuretanowej (termoizolacyjnej). Osiągane napięcie powierzchniowe jest rzędu 50 mN/m.

Grubość ścianek oraz długość rur w zależności od życzenia klienta.

Rury osłonowe PE HD do telekomunikacji i energetyki

Rury osłonowe PE HD do telekomunikacji i energetyki

Rury osłonowe PE HD do rur preizolowanych

Rury osłonowe PE HD do rur preizolowanych