Rury i kształtki HDPE antystatyczne i trudnopalne

Rury polietylenowe do budowy rurociągów w zakładach górniczych

Rury wielowarstwowe antystatyczne, trudnopalne i elementy złączne antystatyczne, trudnopalne, nietoksyczne typu ASTP2/W i ASTP3/G . Rury  wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). System przeznaczony jest do budowy rurociągów w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w polach metanowych i niemetanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, również w szybach. Ponadto system może być stosowany w zakładach górniczych w instalacjach na powierzchni.

Rury mogą być wykonane w wersji z końcami bosymi lub zakończone tulejami  z luźnymi kołnierzami stalowymi lub w obu wersjach. Rury wykonane są metodą współwytłaczania co gwarantuje monolityczna konstrukcje.

Rury polietylenowe typu ASTP2/W i ASTP3/G

Typ ASTP2/W  –  do transportu: cieczy niepalnych w tym agresywnych (zawierających substancje na które polietylen jest odporny), wody (woda ściekowa, woda kopalniana i zawiesiny wszystkich grup o zawartości Clˉ+ SO4 2 – od 1,8 do 42 g/dm3 i Clˉ+ SO4 2 – powyżej 42 g/dm3), roztworów wodnych, solanki itd.

Typ  ASTP3/G  – do transportu powietrza i sprężonego powietrza, gazów inertnych, metanu (np. instalacje odmetanowania) i wszystkich w/w mediów dla typu ASTP2/W.

 

 

Rury  segmentowe typu ASTP2/W składają się z dwóch warstw: głównej warstwy konstrukcyjnej  wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz zewnętrznej trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy HDPE PE 100.

Rury  segmentowe typu ASTP3/G składają się z trzech warstw. Z głównej warstwy wykonanej z polietylenu HDPE PE 100 oraz trudnopalnej, nietoksycznej i antystatycznej warstwy zewnętrznej i wewnętrznej HDPE PE 100.

 

Właściwości:

– odporne  na agresywne środowisko, wysoką wilgotność oraz korozję

– bardzo wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

– niewielki ciężar (6 razy mniejszy niż stali),

– gładka powierzchnia wewnętrzna zapewnia niski współczynnik chropowatości, zmniejsza straty ciśnienia około 25 % w porównaniu do rur stalowych,

– znakomita odporność na ścieranie co wydłuża okres eksploatacji,

– rurociąg nie wymaga stosowania izolacji termicznej – niska przewodność cieplna,

– rurociąg nie wymaga stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego,

– rurociąg wolny od zjawiska zarastania

 

Sposoby łączenia rur:

– zgrzewanie elektrooporowe,

– zgrzewanie doczołowe,

– połączenie kołnierzowe z tuleja kołnierzową,

– demontowalny kołnierz stalowy,

– łączniki do rur PE/HDPE typu Victualic, Vleoli lub równoważne – dopuszczone do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

– złączki skręcane

 

Zakres średnic od DN 63 –  do DN 710

 

Rury produkowane w odcinkach : od 150 mm do 12000 mm +/- 10mm

Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odcinka rurociągu o dowolnej długości.

 

Do pobrania:

Kształtki dla górnictwa

Rury i kształtki HDPE antystatyczne i trudnopalne